FUNDACJA REDDERE jest Fundacją ustanowioną w 2020 roku. Siedzibą Fundacji jest gmina Polkowice w województwie dolnośląskim. Organizacja skupia się na pracy z dziećmi i młodzieżą, zapobieganiu wykluczeniom społecznym, wspieraniu rozwoju oraz zapewnieniu równych szans  ku wejściu w dorosłość. 

Działalność Fundacji opiera się na trzech filarach:

1. Działalność śródroczna - organizacja cyklicznych zajęć pozaszkolnych aby zapewnić dzieciom z gminy Polkowice możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności które poszerzą ich horyzonty oraz zapewnią lepszy start w przyszłość. 

hands.webp
girl.webp

2. Projekty - działalność projektowa oparta jest na współdziałaniu z instytucjami i organizacjami zarówno z gminy Polkowice, ogólnopolskimi czy międzynarodowymi. Celem prac projektowych jest nawiązanie współpracy oraz integracja między środowiskami. Dla dzieci i młodzieży prace projektowe to możliwość poznania nowych kultur, języków, form pracy oraz doskonała zabawa. 

3. Pomoc potrzebującym - doraźna pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom z gminy Polkowice. 

KONTAKT

FUNDACJA REDDERE

ul. Bracka 1

59-100 Polkowice

woj. Dolnośląskie

O NAS