ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ МАягт-8А | PDF

Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх акт. Маягт-8А. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ Огноо: Парк дугаар: Тоног төхөөрөмжийн төрөл: Сериал дугаар: Мото/цаг (км заалт) Түлшний хэмжээ /л/ Хөргөлтийн шингэний Хөдөлгүүрийн тосны түвшин ...

Цахилгааны аюулгүй байдлын үзлэг

Өнөөдөр манай компани худалдаа, маркетингийн салбарт илүү их ач холбогдол өгч буй цахилгааны аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг хийж байна. Цахилгааны аюулгүй байдлын шалгалт, мэргэжлийн ажилтан, үйлчилгээний чанар ...

Стандарт, хэмжил зүйн газар

тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт, технологийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний мөчлөг, давтамж зэргийг тусгасан байна. 8.1.2 Маш их дуу чимээ, чичиргээ үүсгэдэг хэсэг ...

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ийн

39.Үзлэг хийхдээ щит, самбар, үүр, удирдах самбарын болон тоноглолын хаалгыг онгойлгохыг зөвшөөрнө. 40. 1000 В-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламж, …

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ажиллагаа, үзлэг, шалгалт, цэвэрлэгээ болон засварын ажил явуулахад боломжтой зохицсон байх ёстой. Аливаа тоноглолын ашиглалтын үед ... тоног төхөөрөмжийн дурын хэсэгт хэрэглэхийг ...

Үл эвдэх сорилт (NDT)

Ковидын 19 Эмчилгээ ба хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ Covid 19 эмнэлгийн болон хамгаалах хэрэгслийн туршилтын хүрээнд манай байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ.

Цахилгаан байгууламжийн үзлэг

хяналт шалгалтын. >. Цахилгаан байгууламжийн үзлэг. Цахилгааны суурилуулалт гэдэг нь цахилгаан кабель, цахилгаан бүтээгдэхүүнийг аливаа барилга байгууламж эсвэл барилга байгууламжид ...