mof.gov.mn

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх журам батлах тухай албан татварын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.15 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1.

21.4.1.ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршилд байрлахгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүний хувьд албан татварын доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1 хувь, дээд хэмжээ нь ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

татварын тухай хууль болон болон Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд дараах ... татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар

27.4.7.группийн оролцогч этгээд татварын зорилгоор байрладаг улс, бүс нутагт томилогдсон тайлагнагч этгээд гэдгээ тухайн улс, бүс нутгийн хуулийн шаардлагын …

лекц 13

Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Хичээлийн нэр: Дунд шатны НББ Лекц 13 . Орлогын албан татварын бүртгэл Хичээлийн кредит: 3 кредит Хичээл…

Хувь х

буй Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн ("ХХОАТТХ") шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлал, гол өөрчлөлтүүд болон бусад татварын (Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан

2.Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхэд Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу эрх борлуулсны орлогод ногдуулсан албан татварыг харилцагч татварын албаны холбогдох дансанд төлсөн ...

Санхүүгийн тайлангийн татварын өмнөх ашиг, орлогын албан татварын тайлангийн татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлж зөрүүг зохицуулахын үндсэн зорилго нь: 1) …

2 дугаар зүйл.Суутган төлөгч нь албан татвар төлөгчид 2019 оны татварын жилд олгосон орлогод 2006 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр баталсан Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу албан татвар ногдуулан суутгаж ...

Асуулт, хариултын сан, FAQ

E-Tax.Mta.mn. Та энд байна: Нүүр. Үйлчилгээ. Асуулт, хариултын сан, FAQ. Хувь хүний орлогын албан татвар. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.13-т "малчин өрх, мал бүхий ...