Асуулга боловсруулах

Асуулгын хуудсыг боловсруулах. Асуумжийг нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд маш их ашигладаг бөгөөд асуумжийн хуудсыг хэрхэн яаж бэлтгэх нь чухал, практик чадвартай байж болох юм. Эндээс ...

6.Query_1.pdf

Мөн уг асуулгын SQL кодыг харуулж (SQL view) ярилцана. Холбоос өгөгдлийн сангаас боловсруулалт хийх бол анхлагч түлхүүр болон гадаад түлхүүр талбар, хүснэгтийн холбооны талаар тодруулан авч үзнэ.

Хаврын чуулганаар 58 хууль, тогтоолын төсөл

УИХ-ын хаврын ээлжит чуулган ирэх сарын 15-нд нээлтээ хийнэ. Энэ удаагийн чуулганаар 58 хууль, тогтоолын төслийг хэлэлцэхээр тусгасан байна. Хаврын чуулган эхэлмэгц бүрэн эрхээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн гишүүдийн ...

Асуулгын хуудас боловсруулах арга зүй

Агуулга ОРШИЛ 4 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. АСУУЛГЫН ХУУДАС ТҮҮНИЙ ОЙЛГОЛТ 4 1.1 АСУУЛГЫН ХУУДАС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ҮЙЛ ЯВЦ 7 1.2 АСУУЛГАНД ОРОЛЦОГЧИДТОЙ ХОЛБОО ТОГТООХ АРГУУД БА ТҮҮВРИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ 11 ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. АСУУЛГЫН ...

iToim

-Үндсэн хуульд зөвлөлдөх санал асуулгын талаар үг, өгүүлбэр байхгүй. Харин ард нийтийн санал асуулга гэж бий. Зөвлөлдөх санал асуулгаар иргэдийн саналыг авах талаар Үндсэн хуульд байхгүй гэж зарим хуульч, улстөрч ...

калийн боловсруулалт mvr

дулааны боловсруулалт. 1. Ìå ò à ë ë û í ä ó ë à à íû á îë îâ ñ ð ó ó ë à ë ò Ò å õ í î ë î ã è é í á à ã ø : Т . Батсайхан. 2. Зорилго Металлы н дулааны боловсруулалт гэдгийг мэдэх Дулааны боловсруулалт ...

Засаглалын үнэлгээ, үзүүлэлтийн төрөл

П. Доржсүрэн Шинэ толь №69, 2010 ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТӨРӨЛ Түлхүүр үг: Засаглалын шалгуур, Тоон ба чанар, Хүний эрхийн хэрэгжилт, Засаглалын үзүүлэлт, Үнэлгээний аргачлал Сүүлийн жилүүдэд, ялангуяа …