Уурхайн зураг төсөл

Уурхайн зураг төсөл Ашигт малтмалын зураг төслийн хүрээлэнгийн В ангиллын гэрчилгээтэй, өндөр чанарын зураг зурах, ашигт малтмалын үйлдвэрийг CAD, 3D-ээр дуурайлган хийх нь барилгын ажлын хугацааг баталгаажуулдаг.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын харьяа Үнэт

Төслийн хүрээнд 2013 оноос Стандарт, хэмжил зүйн газрын харьяа Үнэт металлын сорьцын хяналтын газар (ҮМСХГ)-тай хамтарч тус газрын техникийн хүчин чадлыг сайжруулах болон боловсон хүчнийг чадавхжуулах чиглэлээр ...

Уурхайн зураг төсөл

Уурхайн зураг төсөл Ашигт малтмалын зураг төслийн хүрээлэнгийн В ангиллын гэрчилгээтэй, өндөр чанарын зураг зурах, ашигт малтмалын үйлдвэрийг CAD, 3D …