Эрүүл мэндийн яам

3.1.4.агаарын бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар хүн амын дунд мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх, олон нийтийн санаачилгыг дэмжих чиглэлээр:

Нөлөөллийн төрөл ба хэлбэрүүд

Нийгмийн нөлөөлөл нь хувь хүний, хувь хүний нөлөөллийн эсрэг байдаг бөгөөд түүний чиглэл, арга нь тухайн хүн өөрөө, түүний хувийн шинж чанар, хандлагаас хамаардаг.

ОЙН НӨӨЦИЙГ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СӨРӨГ …

УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС (2017 оны 5-р сарын 30) — Өнөөдөр Азийн хөгжлийн банк (АХБ) Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран Монголын ойн экосистемийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийн эсрэг илүү дархлаатай ...

Нийгмийн бодлого | UNICEF Монгол

Түүнчлэн усан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийн санхүүжилтийн үнэлгээ, агаарын бохирдлоос хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн эсрэг төсвийн зарцуулалтыг судалгааг ...

13.1.1.цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах; 13.1.2.цар тахлын эсрэг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ...

3.1.18."физикийн сөрөг нөлөөллийн стандарт" гэж физикийн нөлөөллийн хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хүлцэх хэм хэмжээг стандартын асуудал эрхэлсэн ...

ò ö ê ð ì

ийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх "Хүүхдийн хөдөлмөрийг тууштай устгах нь" сэдэвт Дэлхийн v бага хурлын бэлтгэл уулзалтууд "Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын жил"-ийн тойм төлөвлөгөө 2020 1

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

2017 онд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс өөрийгөө хамгаалах, хүүхэд хамгааллын зөрчлийг мэдээлэх, холбон зуучлах үйлчилгээний тухай сургалт явуулж, 31,269 хүүхдийг хамруулсан. ... нөлөөллийн ...

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах …

Улаанбаатар, 2021 оны 06-р сар: Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой "Амлая" нөлөөллийн аян амжилттай хэрэгжиж байна. Энэхүү "Амлая" аян нь бага насны ...

COVID-19: Монгол ба дэлхий цар тахлыг

Пандемик өвчний эсрэг арга хэмжээнд төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэй. ... Covid-19 вирус дэлхийн нийлүүлэлтийн хэлхээнд үзүүлэх нөлөөллийн оргил үе гуравдугаар сарын дунд ...

Эрсдлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж

нөлөөллийн цар хэмжээ. буюу . хир олон удаа давтагддаг магадлалаар. нь зэрэглэлийн матрикс гаргах нь түгээмэл хэрэглэгддэг аргачлал юм. Матрикс нь 5x5 эсхүл 7x7 гэж хийгдэг.

Нөлөөллийн хөтөлбөр

Нөлөөллийн хөтөлбөр ... эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөөх тус хөдөлгөөнд нэгдэж, 200 гаруй улс орнууд зохион байгуулж байна. ...

Natural Resource Governance Institute

Дэлхийн банк* болон АХБ** цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол Улсад зээл, буцалтгүй тусламж олгосон. ... нөлөөллийн үйл ажиллагааг дэмжих замаар тухайн ...

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн жишээ, төрөл, шалтгаан, …

postposmo.com

  • "Амлая" нөлөөллийн аян амжилттай хэрэгжиж байна

    https://ikon.mn/n/29a8

    Улаанбаатар, 2021 оны 06-р сар: Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой "Амлая" …

  • Нөлөөллийн хөтөлбөр

    Нөлөөллийн хөтөлбөр ... эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөөх тус хөдөлгөөнд нэгдэж, 200 гаруй улс орнууд зохион байгуулж …