зах зээл

3. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ Зах зээл гэдэг нь бүтээгдэхүүн,үйл ажиллагааны үр дүнг солилцох зорилгоор үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч 2-н хоорондоо үнэ, хэмжээгээ тогтоон ажиллах хүрээг хэлнэ Зах ...

зах зээл

3. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ Зах зээл гэдэг нь бүтээгдэхүүн,үйл ажиллагааны үр дүнг солилцох зорилгоор үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч …

Ноолуурын зах зээл…

Ноолуурын үнийн зах зээлийг ерөнхийдөө Хятад тодорхойлж байдаг. Ноолуурын үнэ унаад байгаа нь манай дотоод эрэлттэй холбоотой биш. Энэ нь …

Ноолуурын зах зээл…

Ноолуурын үнийн зах зээлийг ерөнхийдөө Хятад тодорхойлж байдаг. Ноолуурын үнэ унаад байгаа нь манай дотоод эрэлттэй холбоотой биш. Энэ нь олон улсын хэмжээнд бараа ихэссэн.

зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,

1. Зах зээл ба өрсөлдөөний талбар, *. 2. Зах зээл нь өсөлтийн боломжийг тодорхойлох болон зах зээлийн бүтцийг ойлгоход менежерүүдэд харилцан уялдаатай ажиллах, хүчээ сорих, улам бүр иж бүрэн ...