Уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг …

Уул уурхайн ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг сайжруулах нь Уул уурхайн салбарын осол, өвчлөлийн зонхилох шалтгаан нь тухайн ажилтан ажил, үүргээ осол, эндэгдэлгүй гүйцэтгэх арга барил, мэргэжлийн ...

эссэ бямбахүү

Уул уурхайн тогтвортой хөгжил: Байгаль орчны өмнө хүлээх хариуцлага ШУ-ны Др. И. Бямбахүү 1 ... зүйг нэвтрүүлэн ажиллахад тухайн компани …

эссэ бямбахүү

Уул уурхайн тогтвортой хөгжил: Байгаль орчны өмнө хүлээх хариуцлага ШУ-ны Др. И. Бямбахүү 1 ... зүйг нэвтрүүлэн ажиллахад тухайн компани нь мэргэжлийн боловсон хүчин мөн ажиглалтын суурин ...