Техникийн тодорхойлолт

аюулгүй ажиллагааны техникийн нөхцөл, шаардлага, стандартыг хангасан байх ГОСТ 33211-2014 18. Голын тоо, ширхэг 4 19. Хийцийн хурд, км/ц 120 20. Вагоны овор нь …

Техникийн тодорхойлолт

аюулгүй ажиллагааны техникийн нөхцөл, шаардлага, стандартыг хангасан байх ГОСТ 33211-2014 18. Голын тоо, ширхэг 4 19. Хийцийн хурд, км/ц 120 20. Вагоны овор нь дараах оврын шаардлага хангасан байх. Үүнд ...

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

техникийн тодорхойлолт (ажлын даалгавар) боловсруулах Зөвлөх компани нь дараах йл ажиллагааг гйцэтгэнэ. нд: ТНП-ын хэрэгцээ шаардлагыг нэлэх судалгааг хийнэ. Порталын

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТШТ: ЕШН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА БА НӨХЦӨЛ Зас-0 Хуудас 26–ын 5 1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэхүү техникийн шаардлагын тодорхойлолт (ТШТ) нь өмчийн

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

техникийн тодорхойлолт (ажлын даалгавар) боловсруулах Зөвлөх компани нь дараах йл ажиллагааг гйцэтгэнэ. нд: ТНП-ын хэрэгцээ шаардлагыг нэлэх судалгааг …

Техникийн тодорхойлолт | PDF

Техникийн тодорхойлолт. 1. ТӨМӨР БЕТОН ШОНГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН. ШААРДЛАГА. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуурт хэрэглэх төмөр бетон конусан шон. нь УБЦТС ТӨХК ...

Техникийн тодорхойлолт | PDF

$3Техникийн тодорхойлолт. 1. ТӨМӨР БЕТОН ШОНГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН. ШААРДЛАГА. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуурт хэрэглэх төмөр бетон конусан шон. …