АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

4. Ажлын байрны хариуцлага, бүтээмжийг дээшлүүлэх. 5 Архив, бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 1. Байгууллагын хэмжээнд үүсч хөтлөгдөж буй

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

- ажил олгогчид нь ажлын байрны тодорхойлолт, аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоод дүрэм, журам боловсруулахад; - политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв, мэргэжлийн

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

3.2.3 Ажлын байран дахьдуу чимээ, чичиргээний түвшин эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн байна. 3.2.4 Үйлдвэрлэлийн болон бусад бүсэд байрласан бол худалдаа, үйлчилгээний үйл

ЖОЛООЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ | PDF

Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр. ХАН ХАНГАМЖ ХХК Цогтцэций салбар. Ажлын байрны Ангилал Зэрэглэл Цалин: (420+ (400-тн/алд))x2 удаа. нэр. Жолооч. Шууд харъяалагдах ажлын байр Шууд харъяалах ажлын байр ...

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

2. Ажлын байрны товч тодорхойлолт 6 3. Ажлын байрны тухай мэдээлэл 6 баримт төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал 4. Ажлын байранд мөрдөгдөх норматив ишлэл 7

Мэргэжлийн тодорхойлолт

Мэргэжлийн тодорхойлолт 2. ... – Эрдэс түүхий эд боловсруулах болон баяжуулах үйлдвэрийн химийн технологич инженер зэрэг чиглэлээр ажиллана.` ... машин үйлдвэрлэл болон засвар механикийн ...