Гарын авлага

Үнэлгээг хийсэн үнэлгээний багийн гишүүн үнэлгээний хуудас №2.1 дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Зааварчилгаа: " Хангалттай " гэсэн үнэлгээнд 1 оноо, " хангалтгүй " гэсэн үнэлгээнд 0 оноог …

"Үнэлгээгүй" үнэлгээ

Боловсролын үнэлгээний төв нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх шатны сургалтын байгууллагын чанарыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын аргачлалаар боловсруулж, хяналт, шинжилгээ хийн, дүгнэлт гаргах ...

Үнэлгээний хэлбэр by Vrjee Vrjkee

Үнэлгээний хэлбэр, дидактик зарчим • Идэхжүүлэх- дүгнэлт хийж сурагчдын алдааг залруулах, ололтыг бататгах, хүсэл тэмүүллийг дэмжих, хүүхэд өөртөө итгэх …

Led дэлгэц

HIKVISION брэндийн видео хананууд нь хүрээний хэмжээ нарийн жигд, өндөр нарийвчлал бүхий дүрсний нягтралтай орчин үеийн шинэлэг дизайнтай видео дэлгэцүүд нь дохиог цаг алдагдалгүйгээр дамжуулах, хяналтын уян хатан ...

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний журам

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 217 ...

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хөрөнгийн үнэлгээг дараахь үндэслэлээр хийнэ: 5.1.1. үнэлгээний хуулийн этгээд болон үйлчлүүлэгч харилцан бичгээр тохиролцсон; 5.1.2. үнэлгээчин өөрийн ажил олгогчийн даалгасны дагуу ...

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

2.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хуул, Иргэний хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан …

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

2.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хуул, Иргэний хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад ...

Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх

Гол зорилго нь үнэлгээний үндсэн зарчим, арга зүйн талаар багшийн мэдлэг чадварын тухай ойлголттой болох, үнэлгээний талаарх оюутан суралцагчийн мэдлэг мэдээлэл хэр зэрэг байгаад үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг зорилоо.