Маяагийн архитектур: шинж чанар, хэв

Бичээсийг бас ашигласан бөгөөд энэ нь зарим барилга байгууламж, чулуу тус бүрт тусгагдсан байв. Үүний нэг жишээ бол Гондураст байрладаг эртний Майячуудын Копан хэмээх хотод байрладаг иероглиф шат юм.

masm.gov.mn

Яам, агентлаг, аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн харьяа нэгж байгууллагын барилга, байгууламж өрөө тасалгаанд байх гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн төрөл, тоо хэмжээг барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг ...

ЗАВХАН: Монгол орны нийт цэвдгийн 11.4 хувь нь

Цэвдэгтэй газар нутагт барилга байгууламж, инженерийн байгууламжууд барихдаа хоёр үндсэн зарчим мөрддөг Нэгдүгээр зарчим нь тухайн газарт буй цэвдэг хөрсийг хэвээр хадгалах буюу бат бэх байдлыг алдагдуулахгүй байх.

ХИМИ 6 МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Металлуудыг онцлого шинж чанарт нь үндэслэн өдөр тутмын ахуй амьдралд өргөнөөөр хэрэглэдэг. Металл Хэрэглээ Төмөр Хадаас, боолт, төрөл бүрийн багаж, техникийн эд анги, барилга байгууламж...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

2 БНбД 21-101-12 Барилга байгууламж өрөө тасалгааны тэсрэх шатах галын аюулын ангиллыг тодорхойлох дүрэм; 4. Нэр томъёо, тодорхойлолт Энэ стандартад хэрэглэсэн нэр томъёог дараах байдлаар ойлгоно.

Хуурай гипс

Гипсэн хавтан нь манай цаг үед олон нийтийн шинж чанар, зорилгыг олж авсан байна. урт цаг хугацаа, хүн төлөө биш ердийн аргаар гипс энэ ур чадвар эзэмшсэн, харин …

Барилга дахь гипс шинж чанар

Барилга, байгууламжийн даац, чанар, эдэлгээг тодорхойлох үндсэн материал нь бетон, төмөрбетон юм. Барьж байгуулж байгаа гадаад, дотоодын ямарч төслийн хэрэгжилтийг бетонгүйгээр төсөөлөх боломжгүй цаг үе ирлээ.

Барилга байгууламжийн зураг төсөл

3.6.4. дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газар, хотын ногоон бүс, ойн болон усны сан, түүний эх үүсвэр, рашаан, гол горхины хамгаалалтын болон хязгаарлалтын бүсэд барилга байгууламж барих;

Барилгын чанарын хяналтын систем: үндсэн зарчим

  • АНУ-ын тухайн сэдвийн дамжуулан нэр томъёоны өвөрмөц эхлэх нь судалж үзье. Хөгжүүлэгч болон түүний хамтрагч, техник, эдийн засгийн болон бусад стандартын тухай хууль баталсан, эсвэл иргэний харилцааны түвшинд тодорхой -ийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааhttps://…

    TS EN 13187 Барилга байгууламж дахь дулааны үзүүлэлт - Барилгын гадаргуу дээрх дулааны зөрчлийг чанарын …

Барилга байгууламж дахь экологи, тулгамдсан

Барилга байгууламж дахь экологи, тулгамдсан асуудал, шийдэл Байгаль орчны нөхцөл байдал ба барилгын салбарт хүний шинжлэх ухаан, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хоорондын хамаарлыг тодорхойлох. -Байгаль орчныг судлах

Дотоод дулаан гипс: тойм, техникийн

Дотоод дулаан гипс - нь олон барилга, засал чимэглэл материал, дотоодын зах зээлд харьцангуй саяхан гарч ирсэн нь маш ер бусын, шинэ. дулаан гипс - - мөн тэдгээрийг хэрхэн ашиглах талаар Иймээс энэ нь ямар холилдож ...