Уул уурхайн салбарын бүтээмж

Салбарын судалгаа Уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн салбар нь монгол улсын ДНБ-ны 20%, төсвийн орлогын 40%, мөн экспортын орлогын 90 гаруй хувийг бүрдүүлдэг бөгөөд сүүлийн …

АГУУЛГА

эзлэх хувь нэмэгдэх хандлагатай байна.Ховд аймаг нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаххарьцангуй давуу нөхцөлтэй3 бөгөөд уул уурхай, барилгын материалын ... дэлхийн зах зээлд гаргах боломж ...

Дэлхийн уул уурхай

Уул уурхай бол Канадын эдийн засгийн хамгийн чухал салбаруудын нэг бөгөөд томоохон ажил бүтээгч юм. ... металлын дэлхийн үйлдвэрлэлийн Канадын эзлэх хувь муудаж байна, бусад улс өсөн ...

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН. ТОГТООЛ. 2021 оны 07 сарын 01 өдөр Дугаар 56 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот. Монго

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ

НИЙТЭД ЭЗЛЭХ ХУВЬ 97.90% НИЙТЭД ЭЗЛЭХ ХУВЬ 92.20% 2.1.1.1.Багцын арилжаа хувьцааг 354.0 сая төгрөгөөр арилжсан байна. арилжаагаар арилжсан нь нийт хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн 16.3 хувийг эзэлж

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч нийт уул уурхайн салбар

2021 ОН

УУЛ УУРХАЙ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО ХУДАЛДАА, 60.7% 17.8% ҮЙЛЧИЛГЭЭ 15.5% 3.0% 3.1% 5-аас дээш хувь эзэмшигч 5-аас доош хувь эзэмшигч o 2021 онд 42,899 данс …

Илтгэлийн сэдэв

Уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн ДНБ-д эзлэх хувь % 12.6 16.6 20.2 19.5 22.7 20.2 Эх үүсвэр: Ашигт малтмалын газар, 2012 он График№ 01: Уул уурхайн салбарын аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь